Proteh
GlassDeep

ul. Doki 1
80-863 Gdańsk

tel: +48 730 150 270
tel: +48 606 950 270

biuro(at)Glassdeep.com

NIP 586 23 08 997
REGON 365044658

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr wpisu: 0000630307
Kapitał zakładowy: 6 450,00 zł

Information concerning the processing of personal data.