EKOOCEANARIUM

EKOOCEANARIUM jest w założeniu podwodnym pomieszczeniem statków pasażerskich, turystycznych i dużych jachtów.

Projekt koncepcyjny zakłada budowę kompletnej sekcji kadłuba wyposażonej we wszelkie urządzenia typu drzwi wodoszczelne, system awaryjnej ewakuacji i inne wymagane przez towarzystwa klasyfikacyjne. Wielkość sekcji  dopasowana byłaby do wymagań armatora i rodzaju statku. Jej konstrukcja  w pełni  kompatybilna z budowanym statkiem nie utrudniałaby procesu budowy, a certyfikaty dopuszczeniowe na całość modułu nie byłyby utrudnieniem dla odbiorów towarzystw klasyfikacyjnych.

Dostawa kompletnej sekcji do dowolnej stoczni budującej statek nie stanowi problemu dla transportu morskiego.

Eksloatacja EKOOCEANARIUM przewidziana jest podczas postoju statku przy normalnych warunkach pogodowych w szczególności na kotwicowiskach w rejonach atrakcyjnych turystycznie.

Podczas żeglugi statku okna będą zabezpieczone pokrywami wodoszczelnymi.

Wynalazek i koncepcja budowy EKOOCEANARIUM jest projektem innowacyjnym w skali światowej.

Współpracujemy z DNV w celu określenia metodyki  badań i ustalenia warunków dopuszczeń wynalazku, których celem będzie uzyskanie certyfikatu DNV.