BLOK DO OBSERWACJI PODWODNYCH

 

Najnowszym i opatentowanym rozwiązaniem inżynierów Glassdeep jest Blok do obserwacji podwodnych dedykowany dla statków pasażerskich. Blok podwodny jest integralną częścią statku pasażerskiego, w którym podwodne okna GlassDeep z osłonami znajdują się poniżej linii wodnej. Glassdeep we współpracy z partnerami oferuje kompletny blok podwodny z możliwością włączenia go do nowoprojektowanych lub istniejących statków pasażerskich, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej integralności z kadłubem statku i zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Zastosowanie produktu – Restauracja podwodna, Podwodne SPA, Kabiny podwodne, Luksusowe miejsca obserwacji podwodnej.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA – PL Pat.240509

Zgodnie z naszą technologią oferujemy w pełni gotowe pomieszczenie użytkowe z zewnętrznymi oknami poniżej lustra wody. Posiada ono system odprowadzenia wody w przypadku rozszczelnienia pomieszczenia, zapewniające chwilowe odprowadzenie wody napływowej poza obszar pomieszczenia użytkowego, charakteryzujące się tym, że w podłodze i/lub na ścianach bocznych ma otwory wypływowe, pod którym ma zbiorniki zrzutu wody napływowej lub kanał odpływowy połączony ze zbiornikiem zrzutu.

Z racji modułowości rozwiązania wymiary, wyposażenie oraz funkcjonalności Bloku podwodnego może być dostosowana do oczekiwań klienta!