Misja do Królestwa Arabii Saudyjskiej 14.08-19.08.2022

 

W dniach od 14 do 19 sierpnia 2022 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała misję gospodarczą do Królestwa Arabii Saudyjskiej, dzięki uczestnictwie w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Podstawowym celem misji było nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą przy realizacji katamaranu do obserwacji podwodnych – Hybrid Underwater Observer oraz instalacją okien podwodnych z systemem ochrony w produkowanych jednostkach pływających, w tym jachtów i łodzi luksusowych. Podczas misji firma odbyła wiele spotkań, nawiązując relacje z największymi stoczniami w KSA i firmami z branży morskiej.

Kluczowe dla budowania marki Glassdeep na rynku były spotkania z przedstawicielami giga projektów realizowanych w Królestwie Arabii Saudyjskiej, a także największej prywatnej strefy ekonomicznej – King Abdullah Economic City oraz King Abdullah University of Science and Technology.

Dodatkowo uczestnictwo w misji umożliwiło rozpoznanie rynku, wymianę doświadczeń oraz poznanie potrzeb regionu w zakresie technologii podwodnych.

Projekt AKE – Uczestnictwo w Targach i Misjach Zagranicznych – 29.06.2022

 

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „Akcelerator Eksportu AKE”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR 02.03.03-22-0001/18-00.

Wartość projektu 4 786 073,02 zł. Wysokość dofinansowania: 3 639 085,20 zł

Projekt jest realizowany przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP, poprzez skuteczne wprowadzenie ich oferty produktowej i usługowej na kluczowe rynki zagraniczne.

Misja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 29.05-03.06.2022

 

W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2022 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dzięki uczestnictwie w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19. Partnerem i organizatorem większości spotkań była MK Business Link, która jest firmą wspierającą relacje biznesowe między Europą a Bliskim Wschodem.

Podstawowym celem misji było nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą przy realizacji katamaranu do obserwacji podwodnych – Hybrid Underwater Observer oraz instalacją okien podwodnych z systemem ochrony w produkowanych przez siebie jednostkach pływających, w tym jachtów i łodzi luksusowych. Dodatkowo dzięki realizacji misji wyjazdowej podtrzymano już zbudowane relacje oraz omówiono szczegóły dalszej współpracy i wspólnych projektów. Podczas misji firma odbyła wiele spotkań, nawiązując relacje z największymi stoczniami w ZEA.

Dodatkowo uczestnictwo w misji umożliwiło dalsze rozpoznanie rynku, wymianę doświadczeń oraz poznanie potrzeb przedstawicieli branży morskiej w zakresie technologii podwodnych.

Targi Dubai International Boat Show 2022 

09.03-13.03.2022

 

W dniach od 9 marca do 13 marca 2022 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dzięki uczestnictwie w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wzięła udział, w charakterze wystawcy, w luksusowych targach jachtowych organizowanych w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie – „Dubai International Boat Show 2022”. Przedmiotem promocji była innowacyjna jednostka katamaranu do obserwacji podwodnych oraz okno podwodne z systemem ochrony. Nasze produkty będące wynikiem prac B+R cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas targów przedstawiciele Spółki odbyli szereg spotkań B2B z potencjalnymi partnerami oraz inwestorami zainteresowanymi współpracą i wprowadzeniem na rynek GCC naszych produktów. Uczestnictwo w targach umożliwiło firmie na pozyskanie nowych kontaktów na rynku ZEA, podtrzymanie rozmów rozpoczętych w 2021 roku i kontynuowanych w 2022, a także poznanie specyfiki branży jachtowej w regionie i oczekiwań nowych partnerów biznesowych.

Jednocześnie, w tym samym czasie firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dzięki uczestnictwie w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19. Partnerem i organizatorem spotkań była MK Business Link, która jest firmą wspierającą relacje biznesowe między Europą a Bliskim Wschodem.

Podstawowym celem misji było nawiązanie nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą przy realizacji katamaranu do obserwacji podwodnych – Hybrid Underwater Observer oraz instalacją okien podwodnych z systemem ochrony w produkowanych przez siebie jednostkach pływających, w tym jachtów i łodzi luksusowych.

Misja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 30.01-03.02.2022

 

W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2022 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała misję gospodarczą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dzięki uczestnictwie w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19. Partnerem i organizatorem spotkań była MK Business Link, która jest firmą wspierającą relacje biznesowe między Europą a Bliskim Wschodem.

Podstawowym celem misji było nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą przy realizacji katamaranu do obserwacji podwodnych – Hybrid Underwater Observer oraz instalacją okien podwodnych z systemem ochrony w produkowanych przez siebie jednostkach pływających, w tym jachtów i łodzi luksusowych. Podczas misji firma odbyła ponad 10 kluczowych spotkań, nawiązując relacje z najważniejszymi stoczniami w ZEA.

Dodatkowo uczestnictwo w misji umożliwiło dalsze rozpoznanie rynku, wymianę doświadczeń oraz poznanie potrzeb przedstawicieli branży morskiej w zakresie technologii podwodnych.

Misja gospodarcza na Seatrade Maritime Middle East 13-15.12.2021

 

W dniach od 13 do 15 grudnia 2021 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała misję gospodarczą do Dubaju/ZEA, która odbywała się podczas Seatrade Maritime Middle East 2021. Podstawowym celem misji było nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi współpracą przy realizacji katamaranu do obserwacji podwodnych – Hybrid Underwater Observer. Po ponad trzech latach, w grudniu 2021 r. powrócił STMME, który zapewnia dostawcom usług morskich kluczową okazję do spotkania się z właścicielami, operatorami i zarządcami statków. Tegoroczny katalog wystawców był wypełniony różnorodną ofertą dostawców, w tym stoczni i potencjalnych klientów naszych okien podwodnych.

Dodatkowo uczestnictwo w misji umożliwiło dalsze rozpoznanie rynku, wymianę doświadczeń z uczestnikami wydarzenia oraz prezentację okien podwodnych i katamaranu do obserwacji podwodnych podczas zorganizowanych spotkań B2B.

Informacja o Zakończeniu Projektu „Okna Podwodne” – 31.10.2021

 

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła IV etap realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17, a tym samym cały projekt „Okna Podwodne” realizowany w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania ze środków UE. 

Etap IV obejmował działania związane z testowaniem prototypów okien w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, jeżeli chodzi o parametry postaci rynkowej oferowanej technologii, a także jej przetestowanie i symulacje celem opracowania końcowej dokumentacji technologicznej produktu.

Badania zostały wykonane na podstawie wymagań ustalonych w etapach 1, 2 oraz 3. Dodatkowo prace badawcze były prowadzone w oparciu o otrzymany z towarzystwa klasyfikacyjnego DNV plan kwalifikacji technologii. 

Wszystkie zadania zostały skutecznie zrealizowane, tym samym Spółka w wyniku projektu posiada opracowane innowacyjne produkty w okien podwodnych ze szkła mineralnego do zastosowań morskich.

Targi Abu Dhabi International Boat Show 2021
13.10-16.10.2021

 

W dniach od 13 do 16 października 2021 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dzięki uczestnictwie w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0004/19-00, wzięła udział, w charakterze wystawcy, w luksusowych targach jachtowych organizowanych w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie – „Abu Dhabi International Boat Show 2021”. Przedmiotem promocji była innowacyjna jednostka katamaranu do obserwacji podwodnych oraz okno podwodne z systemem ochrony. Nasze produkty będące wynikiem prac B+R cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas targów przedstawiciele Spółki odbyli szereg spotkań B2B z potencjalnymi partnerami oraz inwestorami zainteresowanymi współpracą i wprowadzeniem na rynek GCC naszych produktów. Uczestnictwo w targach umożliwiło firmie na pozyskanie nowych kontaktów na rynku ZEA, podtrzymanie rozmów rozpoczętych w czerwcu 2021 w Dubaju, a także poznanie specyfiki branży jachtowej w regionie i oczekiwań potencjalnych partnerów biznesowych.

Targi Yachting Cannes Festival 2021
07.09-12.09.2021

 

W dniach od 7 do 12 września 2021 roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dzięki uczestnictwie w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0004/19-00, wzięła udział, w charakterze wystawcy, w luksusowych targach jachtowych organizowanych w Cannes, Francja – „Yachting Cannes Festival 2021”. Przedmiotem promocji była innowacyjna jednostka katamaranu do obserwacji podwodnych oraz okno podwodne z systemem ochrony. Nasze produkty będące wynikiem prac B+R cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas targów przedstawiciele Spółki odbyli szereg spotkań B2B z potencjalnymi partnerami, w tym stoczniami i biurami projektowymi, zainteresowanymi współpracą. Uczestnictwo w targach umożliwiło firmie na pozyskanie nowych kontaktów na rynku francuskim i włoskim, a także poznanie specyfiki branży jachtowej i oczekiwań potencjalnych partnerów biznesowych.

 

Prezentacja podczas XXI Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2021
– 07.09.2021

 

Dnia 7 września 2021 roku, w Gdańsku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. zorganizowała podczas XXI Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2021 wydarzenie pt. „Nowe kierunki rozwoju sektora gospodarki morskiej, na przykładzie katamaranu do obserwacji podwodnych Glassdeep oraz okna podwodnego Glassdeep z systemem ochrony”.

Celem wystąpienia było rozpowszechnienie na szczeblu krajowym i międzynarodowym wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych obu projektów UE zrealizowanych przez Proteh Glassdeep:

– „GlassDeep- innowacyjny wkład szklany, przeznaczony do okien obiektów podwodnych”;

– „Specjalistyczna, turystyczna jednostka pływająca z napędem hybrydowym, o zwiększonej funkcjonalności dzięki zamontowaniu okien podwodnych z pokrywami, umożliwiających obserwację flory i fauny”.

Dodatkowo podczas wydarzenia nastąpiła wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z udziałem partnerów projektu oraz ocena szans komercjalizacji wyrobów na rynkach międzynarodowych.

Do udziału i prezentacji zaproszeni zostali:

  • Eugeniusz Ziółkowski, Prezes Zarządu Proteh Glassdeep Sp. z o.o.
  • Zbigniew Cwalina, Wiceprezes Zarządu Stogda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.
  • Marek Kraskowski, Z‐ca Kierownika Ośrodka Hydromechaniki Okrętu ds. badawczych, Centrum Techniki Okrętowej S.A.
  • Grzegorz Pettke, Dyrektor Pionu Okrętowego, Polski Rejestr Statków S.A.
  • Lech Rowiński, Profesor Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Projekt ZEA – Uczestnictwo w Targach i Misjach Zagranicznych – 04.08.2021

 

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Proteh Glassdeep z nominacją do nagrody Latarnie Gospodarki Morskiej
21.07.2021

Bardzo miło nam poinformować, że firma Proteh Glassdeep została nominowana do nagrody w konkursie Latarnie Gospodarki Morskiej 2021 w kategorii „Lider Technologii Morskich”, o czym zdecydowała kapituła, w składzie której znaleźli się członkowie założyciele Polskiego Forum Technologii Morskich (PFTM). Proteh Glassdeep w maju 2021 roku zakończył prace B+R w ramach projektu INNOship współfinansowanego ze środków UE, przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jego efektem jest luksusowy katamaran do obserwacji podwodnej fauny i flory morskiej.

Zapraszamy do oddania głosu na stronie www – https://www.gospodarkamorska.pl/latarnie-gospodarki-morskiej-2021-w-kategorii-lider-technologii-morskich-ruszylo-glosowanie-online-59997

Z góry dziękujemy za każdy oddany głos na nasz projekt.

 

Targi The Hotel Show Dubai 2021
31.05-02.06.2021

W dniach od 31 maja do 2 czerwca roku firma Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dzięki uczestnictwie w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wzięła udział, w charakterze wystawcy, w luksusowych targach hotelowych organizowanych w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie – „The Hotel Show Dubai 2021”. Przedmiotem promocji była innowacyjna jednostka katamaranu do obserwacji podwodnych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas targów przedstawiciele Spółki odbyli szereg spotkań B2B z potencjalnymi partnerami i inwestorami zainteresowanymi współpracą. Uczestnictwo w targach umożliwiło firmie na pozyskanie nowych kontaktów na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz w regionie Zatoki Perskiej, a także poznanie specyfiki regionu oraz prowadzenia tam działalności biznesowej.

 

Informacja O Zakończeniu Projektu INNOship
– 29.05.2021

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła III etap realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0013/18, a tym samym cały projekt INNOship realizowany w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania ze środków UE. 

Etap III obejmował działania związane z weryfikacją funkcjonowania systemu ochrony okien podwodnych poprzez zastosowanie szczelnych pokryw burtowych na prototypie w skali 1:1 w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistego użytkowania. Podczas badań wykonano prototyp z oknem i hermetyczną pokrywą w skali 1:1 oraz przeprowadzono testy trwałości poprzez wykonanie 1000 cykli otwarcia i zamknięcia pokrywy okna. W wyniku prac rozwojowych opracowano zasady prawidłowej eksploatacji całego systemu, dedykowanego do zastosowania w jednostkach pływających, w tym opracowanym luksusowym katamaranie do obserwacji podwodnych.

Spółka w wyniku projektu INNOship posiada opracowane innowacyjne produkty w postaci katamaranu oraz systemu ochrony okien podwodnych do zastosowań morskich.

 

Projekt CNA – uczestnictwo w targach i misjach zagranicznych

– 22.04.2021

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „CNA – CZAS NA AFRYKĘ! Budowa mocnej pozycji Klastra oraz członków Klastra na rynkach Afryki” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0004/19-00.

Wartość projektu 7 318 074,07 PLN. Wysokość dofinansowania: 3 844 315,70 PLN.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem Projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach afrykańskich poprzez szereg kompleksowych usług wspierających wprowadzenie ich oferty na rynki Afryki.

 

Przyznanie certyfikatu ISO 9001:2015 przez DNV GL
– 19.03.2021

Zgodnie z otrzymanym certyfikatem DNV GL system zarządzania organizacji Proteh Glassdeep Sp. z o.o. spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015.
Certyfikat obejmuje:
Testowanie okien podwodnych na specjalnym, przeznaczonym do tego stanowisku badawczym.
Powyższe umożliwia świadczenie usług przygotowania i testowania okien podwodnych opracowanych przez Spółkę zgodnie z międzynarodowymi normami oraz zasadami.

ZOBACZ CERTYFIKAT

Informacja o Zakończeniu Etapu III Projektu „Okna podwodne”
– 31.12.2020

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła III etap realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17, który obejmował badania zniszczeniowe modeli okien podwodnych w skali 1:1 w dwóch wariantach wykonania, opracowania końcowej dokumentacji projektowej prototypów okien oraz opracowanie szczegółowej procedury kwalifikacyjnego technologii dla produkowanych okien. 

Prace badawcze realizowane były we współpracy z Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz DNV GL

Informacja o Zakończeniu Etapu II Projektu INNOship
– 31.10.2020

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła II etap realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0013/18, który obejmował, m.in. opracowanie i weryfikację innowacyjnego systemu ochrony okien podwodnych poprzez zastosowanie szczelnych pokryw burtowych oraz przeprowadzenie szeregu analiz numerycznych kadłuba katamaranu statku i badań na wykonanych modelach pokrywy oraz statku.

Prace badawcze realizowane były we współpracy z Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Badania weryfikacyjne systemu ochrony okien podwodnych
– 10.2020

W miesiącu październiku 2020 r. w specjalnie do tego celu przygotowanym basenie modelowych w Centrum Techniki Okrętowej S.A. odbywały się próby modelu w skali 1:1 pokrywy burtowej stanowiącej element opracowanego przez Spółkę systemu ochrony okien podwodnych. Testy zakończyły się pozytywnie co umożliwi realizację kolejnego etapu projektu nr POIR.01.02.00-00-0013/18, które będą obejmowały stworzenie prototypu produktu w postaci zespołu burta-okno-pokrywa w skali 1:1 i jego badań w siedzibie Spółki.

Inauguracja stanowiska badawczego do badań okien podwodnych
– 18.05.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna inauguracja stanowiska badawczego do badań okien podwodnych w dwóch wariantach wykonania. Stanowisko badawcze do badań ciśnieniowych umożliwi Spółce realizację m.in. prób zniszczeniowych modeli i prototypów okien w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17.

Warsztaty Threat Assessment w DNV GL HAMBURG
– 23-24.10.2019

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. wraz z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa uczestniczył w pracach analitycznych w zakresie Threat Assessment w DNV GL w Hamburgu, które były realizowane w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17. Przeprowadzone warsztaty FMECA pozwoliły na ocenę zagrożeń i ryzyk dla aplikacji okien podwodnych Glassdeep oferowanych w dwóch wariantach wykonania.

Informacja o Zakończeniu Etapu I Projektu INNOship
– 31.07.2019

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła I etap realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0013/18, który dotyczył opracowania dokumentacji koncepcyjno-klasyfikacyjnej nowoczesnego statku turystyczno – pasażerskiego tj. Hybrydowego Katamaranu oraz dokumentacji wykonawczej dla prototypu systemu ochrony okien podwodnych.
Prace badawcze realizowane były we współpracy z firmą StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Informacja o Zakończeniu Etapu II Projektu „Okna podwodne”
– 31.01.2019

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła II etap realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17, który obejmował badania na modelach w skali 1:2 okien podwodnych w dwóch wariantach wykonania, weryfikacji technologii przez towarzystwo klasyfikacyjne oraz określenie planu standaryzacyjnego/kwalifikacyjnego produkowanych okien. Prace badawcze realizowane były we współpracy z Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz DNV GL.

Informacja o Pozytywnej Ocenie Nowego Projektu INNOship
– 30.11.2018

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.2/2018 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOship został przez NCBiR wybrany do dofinansowania, jako jeden z siedmiu wybranych projektów. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R prowadzących do stworzenia nowego produktu Spółki tj. Specjalistycznej, turystycznej jednostki pływającej z napędem hybrydowym i oknami podwodnymi z pokrywami, umożliwiającej obserwację flory i fauny w różnych zakątkach świata.

Informacja o Zakończeniu Etapu I Projektu „Okna podwodne”
– 31.05.2018

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła I etap realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17, który dotyczył opracowania modelu numerycznego oraz przeprowadzenia szeregu obliczeń testowych dla dwóch typów okien mineralnych – okrągłego i prostokątnego do zastosowań podwodnych. Prace badawcze realizowane były we współpracy z Politechniką Gdańską Wydział Mechaniczny, dzięki czemu skala osiągniętych rezultatów odpowiadała pierwotnym założeniom Spółki.

Zapytanie ofertowe nr 4 z dn. 18.06.2018

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.2/2018/ PO IR, INNOship, dotyczącej zapotrzebowania na następujące usługi o charakterze prac badawczo-rozwojowych (szczegóły zakresu zamówienia w części: Opis przedmiotu zamówienia).

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 18.06.2018

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.2/2018/ PO IR, INNOship, dotyczącej zapotrzebowania na następujące usługi o charakterze prac badawczo-rozwojowych (szczegóły zakresu zamówienia w części: Opis przedmiotu zamówienia).

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 22.05.2017

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 PO IR  dotyczącej sprawdzenia lub/ i opracowania nowej wiedzy czy dostarczony model obliczeniowy dla trzech typów okien spełnia wymagania eksploatacyjne, uznawane przez obowiązujące w świecie normy dla tego rodzaju wyrobów.

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 22.05.2017

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 PO IR  dotyczącej opracowania modelu obliczeniowego dla trzech typów okien w oparciu o opracowaną przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dokumentację techniczną.

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF