Stacjonarne obiekty podwodne
(hotele, stacje badawcze, bazy nurkowe)

Pomieszczenia na statkach pasażerskich
umieszczone poniżej linii wodnej

Salony podwodne na luksusowych
jachtach i statkach turystycznych

Domy i apartamenty
z podwodnym salonem