Tytuł projektu: „GlassDeep – innowacyjny wkład szklany, przeznaczony do okien obiektów podwodnych”

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0778/17 z dnia 15.03.2018 r.

Streszczenie projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii GlassDeep, która jest przełomowym i innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcjach okien przeznaczonych dla obiektów podwodnych. Innowacyjnością w projekcie jest zastosowanie szkła mineralnego, jako surowca do konstrukcji części szklanej okna. W ramach projektu GlassDeep planujemy przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w efekcie, których możliwe będzie wdrożenie do produkcji rynkowej okien przeznaczonych do:

  • obiektów podwodnych pływających, jak w szczególności statki pasażerskie, jachty, turystyczne łodzie podwodne, itp.;
  • obiektów podwodnych nieruchomych, jak w szczególności podwodne hotele, obiekty turystyczno-badawcze, bazy nurków, podwodne obiekty militarne, itp.

Przewidziany w projekcie program prac zakłada testowanie w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do rzeczywistych oraz rzeczywistych modeli i prototypów okna podwodnego w dwóch wariantach wielkościowych:

  • okna okrągłego o średnicy wkładu szklanego wynoszącego 1200 mm
  • okna prostokątnego o wymianach wkładu szklanego 1200 mm x2200 mm.

Projekt realizowany jest w oparciu o otrzymany w dn. 22.05.2017 r. z UP RP PATENT decyzją na wynalazek pt.: Wkład do okna obiektów podwodnych P.406990. Właścicielem patentu jest Proteh Glassdeep Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2018.03.01 – 2020.08.31
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 6 257 074,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 717 295,22 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Osoba do kontaktu:
Bogusław Szarejko
Tel. 602 798 779
e-mail: biuro@glassdeep.com