Proteh GlassDeep Sp. z o.o.
ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk
NIP 586 23 08 997, REGON 365044658

e-mail: biuro@glassdeep.com
tel: +48 602 798 779
tel: +48 606 950 270

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr wpisu: 0000630307
Kapitał zakładowy: 6 450,00 zł