Informacja o pozytywnej ocenie nowego projektu – 30.11.2018

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż złożony przez Spółkę wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.2/2018 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOSHIP został przez NCBiR wybrany do dofinansowania, jako jeden z siedmiu wybranych projektów. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R prowadzących do stworzenia nowego produktu Spółki tj. Specjalistycznej, turystycznej jednostki pływającej z napędem hybrydowym i oknami podwodnymi z pokrywami, umożliwiającej obserwację flory i fauny w różnych zakątkach świata.

Informacja o zakończeniu etapu projektu

Proteh Glassdeep Sp. z o.o. informuje, iż zakończyła I etap realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0778/17, który dotyczył opracowania modelu numerycznego oraz przeprowadzenia szeregu obliczeń testowych dla dwóch typów okien mineralnych – okrągłego i prostokątnego do zastosowań podwodnych. Prace badawcze realizowane były we współpracy z Politechniką Gdańską Wydział Mechaniczny, dzięki czemu skala osiągniętych rezultatów odpowiadała pierwotnym założeniom Spółki.

Zapytanie ofertowe nr 4 z dn. 18.06.2018

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.2/2018/ PO IR, INNOship, dotyczącej zapotrzebowania na następujące usługi o charakterze prac badawczo-rozwojowych (szczegóły zakresu zamówienia w części: Opis przedmiotu zamówienia).

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 18.06.2018

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.2/2018/ PO IR, INNOship, dotyczącej zapotrzebowania na następujące usługi o charakterze prac badawczo-rozwojowych (szczegóły zakresu zamówienia w części: Opis przedmiotu zamówienia).

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 22.05.2017

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 PO IR  dotyczącej sprawdzenia lub/ i opracowania nowej wiedzy czy dostarczony model obliczeniowy dla trzech typów okien spełnia wymagania eksploatacyjne, uznawane przez obowiązujące w świecie normy dla tego rodzaju wyrobów.

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 22.05.2017

DOTYCZY: Realizacji usługi badawczej w ramach Projektu przygotowywanego przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 PO IR  dotyczącej opracowania modelu obliczeniowego dla trzech typów okien w oparciu o opracowaną przez Proteh Glassdeep Sp. z o.o. dokumentację techniczną.

POBIERZ ZAPYTANIE W PDF